Wat is mm-zeilen


*** deelnemers ** waarom deze website? & mm-zeilen aan de waterkant

mm-zeilen


Is geen vereniging maar een initatief.
In Noord-Holland-Noord wordt op verschillende locaties met de Micromagic gezeild.
De zeilers treffen elkaar aan de waterkant en zeilen 8 wedstrijdjes.

In de zomer wordt er op de maandagavond gezeild vanaf 19.30 uur.
In de winter periode zeilen we op de zondagmorgen en starten om 10.30 uur.
Voor de liefhebbers sluiten we af met een kopje koffie o.i.d in de "Rijd". We zeilen puur voor de lol en ons genoegen.

Een minimale basiskennis van de zeilregels is gewenst. Beginnende zeilers helpen we graag op weg.
Bij dit mm-zeilen wordt er gezeild comform de klasseregels (pdf) van micromagic.nl.
Juist omdat we maar een "paar" uurtjes zeilen is het gebruik van de Micromagic-zwaarweer-kiel (pdf) toegestaan.

Er wordt gezeild met "voltuig"(A) en een keuze uit standaard- of zwaarweerkiel.

De deelname is geheel voor eigen risico.

wie zeilt er in Nieuwe-Niedorp en Uitgeest

Een overzicht van

Micromagic-zeilers in Noord-Holland-Noord


die regelmatig zeilen in Nieuwe-Niedorp en/of Uitgeest zeilen.
In onderstaand overzicht, vindt U, de zeilnummers, welke frequentie men gebruikt,
en wie er wekelijks actief mee zeilt.
Wil je ook komen zeilen kijk dan even naar een "vrij" kanaal.

Op de Nieuwe-Niedorp pagina staan de deelnemers van deze week. Lees verder.

Help dit overzicht actueel te houden. ...wijzigingen mail of bel even.

Waarom deze website. **** Hoe zeilen we aan de waterkant.

Het doel van deze website

Deze website is opgezet om het recreatief-wedstrijd zeilen met modelzeilboten in Noord-Holland-Noord te promoten.

De bezoeker kennis te laten maken met een hele leuke hobby,bekent te maken waar en wanneer er met radiografisch bestuurbare modelzeilschepen word gevaren.

Er wordt in hoofdzaak gevaren met de MicroMagic (standaard of RMM) van Graupner.

De website is een prive initiatief van pa3gap en derhalve vertegenwoordigd hij geen andere personen of groepen.
De maker van deze website heeft geen enkele commerciele bedoeling met deze site, het is slechts een ondersteuning van een hobbymatige interesse in het rc-modelzeilen.

De website bevat in principe geen illegaal materiaal, of materiaal dat in strijd is met andermanís copyrights,
Bij materiaal van anderen is altijd sprake van "bron vermelding"
Ik acht mij niet aansprakelijk als blijkt dat ik onverhoopt toch nog dingen over het hoofd heb gezien.
Het is niet de bedoeling om materiaal te plaatsen, tegen de wil van de eigenaar van het beeldmateriaal.

Mocht dit toch het geval zijn, dan word de eigenaar van dat beeldmateriaal vriendelijk verzocht dit te melden.
Het betreffende materiaal zal dan onmiddelijk verwijderd worden.

In principe is alle HTML, PHP code en grafisch materiaal op deze website het intellectuele eigendom van pa3gap
en mag dan ook niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gebruikt!
Mocht u dingen tegenkomen die volgens u in strijd zijn met uw of andermanís copyrights,
dan zou ik het heel erg op prijs stellen als u mij dat liet weten.

Op deze website staan een aantal links naar andere websites.
Ik ben uiteraard niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.
Ze zijn uitsluitend Ter Leering en de Vermaek geplaatst.
De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld,
U kunt er echter geen rechten aan ontlenen.

Heeft u een opmerkingen of verzoek, stuur dan s.v.p. even een e-mail aan de webmaster.

mm-zeilen aan de waterkant


Als je mee wil zeilen ben je van harte welkom aan de waterkant lid zijn van micromagic.nl is niet verplicht.

Wel willen wij graag dat U kennis heeft genomen en accoord gaat met de volgende regels.


1. De allerbelangrijkste regel is dat de sportiviteit voorop staat en dat we altijd respectvol met elkaar om gaan en dat er niet wordt geschreeuwd of gescholden tegen elkaar.

2. Elkaar aanroepen om bijvoorbeeld het bakboord recht op te eisen dient dan ook zoveel mogelijk vermeden te worden dus liever geen geschreeuw en al helemaal geen grove taal aan de waterkant.

3. Aanvaringen dienen ten alle tijden te worden voorkomen, zelfs ook als dat inhoudt dat je daarmee je voorrangspositie verliest.

4. Heb je onverhoopt een fout gemaakt dan dien je uit jezelf een 360o strafrondje te maken in het zelfde rak waarin je je fout hebt gemaakt waarbij je uiteraard geen andere boten mag hinderen.

5. Er wordt gestart met een startband en al te vroege starters dienen op aanwijzingen van de organisatie zo snel mogelijk, zonder andere schepen te hinderen terug te varen tot achter startlijn.

6. Bij verschil van mening over het verloop van de wedstrijd is het oordeel van de organisatie bindend.

7. Een minimale basiskennis van de zeilregels is uiteraard wel gewenst maar beginnende zeilers helpen we graag op weg met z'n allen en dat mag ook nooit een reden worden van uitsluiting van de wedstrijden!

8. Als je komt zeilen en maak je gebruik van een kristal-zender controleer of jou kanaal VRIJ is.
Kijk even op het deelnemers overzicht

9. Bij het zeilen is een zeilnummer verplicht, ieder zeilnummer is uniek en mag in een wedstrijdveld EEN keer voorkomen.

10. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, je komt bij ons dan ook op eigen risico meevaren. 11. De organisatie is bevoegd om personen het meevaren te ontzeggen als daar een dwingende reden voor bestaat.


inc_menu