mm-zeilen.nl staat voor " Mijn Model Zeilen "

en is een initiatief om het zeilen met een op afstand bestuurbaar modelzeilboot te promoten.
Bezoekers te informeren over de diverse modelzeil klassen
Het doel van deze website

Deze website is opgezet om het recreatief-wedstrijd zeilen met modelzeilboten in Noord-Holland-Noord te promoten. De bezoeker kennis te laten maken met een hele leuke hobby,bekent te maken waar en wanneer er met radiografisch bestuurbare modelzeilschepen word gevaren.

De website is een prive initiatief van BertOlie en derhalve vertegenwoordigd hij geen andere personen of groepen.
De maker van deze website heeft geen enkele
commerciele bedoeling met deze website.

De website bevat in principe geen illegaal materiaal, of materiaal dat in strijd is met andermans copyrights,
Bij materiaal van anderen is altijd sprake van
"bron vermelding"
Ik acht mij niet aansprakelijk als blijkt dat ik onverhoopt toch nog dingen over het hoofd heb gezien. Het is niet de bedoeling om materiaal te plaatsen, tegen de wil van de eigenaar van het beeldmateriaal. Mocht dit toch het geval zijn, dan word de eigenaar van dat beeldmateriaal vriendelijk verzocht dit te melden. Het betreffende materiaal zal dan
onmiddelijk verwijderd worden.

Bevat informatie over de volgende modelzeilklasse
Micro Magic - RClaser - Dragonforce65 - RG 65 -XL25 - Affinity - Vaanzeilen - Bouwverslagen - Klassevoorschriften etc. al deze info is te vinden in het Menu in de kop van de website

Op deze website staan een aantal links naar andere websites. Ik ben uiteraard
niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Ze zijn uitsluitend Ter Leering en de Vermaek geplaatst
De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, U kunt er echter geen rechten aan ontlenen.

van het modelzeilen aan de waterkant
worden wel eens video en foto opnamen gemaakt. Dit materiaal wordt soms gebruikt
op deze website en mm-zeilen facebook pagina. Mocht u als deelnemer of toeschouwer bezwaar hebben tegen publicatie. Laat dit de webmaster weten en het materiaal wordt zo snel mogelijk verwijderd.


Wel willen wij graag dat U kennis heeft genomen en accoord gaat met de volgende regels.

1. De allerbelangrijkste regel is dat de sportiviteit voorop staat en dat we altijd respectvol met elkaar om gaan en dat er niet wordt geschreeuwd of gescholden tegen elkaar.

2. Elkaar aanroepen om bijvoorbeeld het bakboord recht op te eisen dient dan ook zoveel mogelijk vermeden te worden dus liever geen geschreeuw en al helemaal geen grove taal aan de waterkant.

3. Aanvaringen dienen ten alle tijden te worden voorkomen, zelfs ook als dat inhoudt dat je daarmee je voorrangspositie verliest.

4. Heb je onverhoopt een fout gemaakt dan dien je uit jezelf een 360o strafrondje te maken in het zelfde rak waarin je je fout hebt gemaakt waarbij je uiteraard geen andere boten mag hinderen.

5. Er wordt gestart met een startband en al te vroege starters dienen op aanwijzingen van de organisatie zo snel mogelijk, zonder andere schepen te hinderen terug te varen tot achter startlijn.
mm-zeilen aan de waterkant

Is geen vereniging maar een initatief.
In de kop van Noord-Holland wordt er wekelijks gezeild met de Micro Magic of Dragonforce65 en Affinity

Rond Nieuwe Niedorp:

Het zeilen met de Micro Magic in de wintermaanden op de
zondagmorgen 10:00 uur aan de waterkant éérste start 10:30 uur. (in de zomermaanden op de maandagavond. 19:00 uur aan de waterkant en we starten zo snel mogelijk.)

Het zeilen met de Dragonforce65 en Affinity in de wintermaanden op de
donderdagmiddag 14:00 uur aan de waterkant éérste start 14:30 uur. (in de zomermaanden op de woensdagavond. 19:00 uur aan de waterkant en we starten zo snel mogelijk.)

Rond ZWVU in Uitgeest:
Het zeilen met de Dragonforce65 in de wintermaanden op de zondagmorgen start 10:30 uur (in de zomermaanden op de dinsdagavond 19:30 verzamelen op de parkeerplaats) zie info op DF65-Uitgeest.

Er wordt alléén met standaard A-tuig gezeild. Om het wedstrijd element te bewaren zeil je alle wedstrijden met de boot waar je de éérste wedstrijd mee gestart bent.

Een minimale basiskennis van de zeilregels is gewenst. Beginnende zeilers helpen we graag op weg. Er wordt gezeild comform de
klasseregels (pdf) van micromagic.nl.
.Met de Micro Magic wordt gezeild met "voltuig"(A) en een keuze uit standaard- of zwaarweerkiel. Met de Dragonforce65 of Affinity met "voltuig"(A).
Als je mee wil zeilen ben je van harte welkom aan de waterkant lid zijn van micromagic.nl is
niet verplicht. We zeilen puur voor de lol en ons genoegen.

Heeft u een opmerkingen of verzoek, stuur dan s.v.p. even een e-mail aan de webmaster.

6. Bij verschil van mening over het verloop van de wedstrijd is het oordeel van de organisatie bindend.

7. Een minimale basiskennis van de zeilregels is uiteraard wel gewenst maar beginnende zeilers helpen we graag op weg met z'n allen en dat mag ook nooit een reden worden van uitsluiting van de wedstrijden!

8. Als je komt zeilen en maak je nog gebruik van een kristal-zender controleer of jou kanaal VRIJ is. Kijk even op het aangemelde deelnemers overzicht

9. Bij het zeilen is een zeilnummer verplicht, ieder zeilnummer is uniek en mag in een wedstrijdveld één keer voorkomen.

10. De wedstrijdleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, je komt bij ons dan ook op eigen risico meevaren.

11. De wedstrijdleiding is bevoegd om personen het meevaren te ontzeggen als daar een dwingende reden voor bestaat.
© 2006- BertOlie

website : RocketCake 5.1
Hosting by Vimmex