mm-zeilen in YACHT-VISION

In het decembernummer (2006) van het Glosy Magazine


Yacht-Visionheeft dit artikel gestaan over het Micromagic Zeilen in Nieuwe-Niedorp


Een artikel van Eric van Staten met foto,s van Yvonne Ransijn
inc_menu